Tag: hoàng phi yến

Đề nghị đổi tên di sản lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến để tránh xung đột giữa các cộng đồng

TTO - Sau phản ánh của Tuổi Trẻ về quyết định lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến là di sản phi vật thể quốc gia khiến Phúc tộc, người dân Huế bức xúc, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa đề nghị đổi tên di sản phi vật thể quốc gia này.

Kiến nghị rút lễ giỗ bà Phi Yến khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

TTO - Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc - con cháu vua Gia Long - cùng nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử đã cùng ký tên vào đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ rút lễ giỗ bà Phi Yến khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.