Tag: Hoàng Lương Minh Viễn

Nhượng Tống - cuốn sách bà Hoàng Lương Minh Viễn chờ đợi một đời người

TTO - Cuốn sách đầu tiên khảo cứu về chân dung và sự nghiệp của nhà văn, dịch giả Nhượng Tống (1906-1949) vừa được xuất bản tại Việt Nam. Với người con gái của Nhượng Tống, đó là cuốn sách bà đã chờ đợi một đời người.