Tag: Hoàn thuế cho doanh nghiệp

Bình Dương hoàn thuế hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp

TTO - Sau 3 tháng xảy ra sự cố doanh nghiệp tại Bình Dương bị đập phá, các cơ quan chức năng đã thực hiện hàng loạt biện pháp đồng bộ để hỗ trợ doanh nghiệp.