Tag: Hoàn thành 82% kế hoạch năm

9 tháng, lợi nhuận Nam A Bank tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 82% kế hoạch năm

Nam A Bank vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022, trong đó ghi nhận lợi nhuận tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 82% kế hoạch năm.