Tag: Hóa thạch khủng long tí hon nằm trong viên hổ phách

Hóa thạch khủng long tí hon nằm trong viên hổ phách

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện hóa thạch một loài khủng long có kích thước chỉ tương đương chim ruồi ngày nay, mắc kẹt trong hổ phách 99 triệu năm tuổi.