​Hỗ trợ nhà ở phòng tránh thiên tai cho hộ nghèo Quảng Trị

05/12/2014 00:10 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2606/QĐ-UBND về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, tính đến cuối năm 2013 toàn tỉnh có 18.982 hộ nghèo. Tổng số hộ nghèo cần phải hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ là 7.021 hộ.

Theo nội dung của đề án thì nhà ở phòng, tránh bão, lụt hoặc cải tạo, nâng tầng làm sàn phòng, tránh thiên tai đảm bảo có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt cao nhất tại vị trí xây dựng; diện tích xây dựng sàn tối thiểu 10m2; các kết cấu chính như móng, khung, sàn, mái tương đương kết cấu của nhà ở xây dựng kiên cố, nhà ở có các thành phần: móng làm bằng bê tông cốt thép; cột làm bằng bê tông cốt thép; tường làm bằng gạch/đá bền chắc; sàn làm bằng bê tông cốt thép/gỗ bền chắc. Đối với vùng thường xuyên có bão thì mái làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu lợp có chất lượng tốt đảm bảo khả năng phòng, chống được bão từ cấp 12 trở lên.

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì ngân sách nhà nước hỗ trợ 14 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ.

xOggQ6lE.jpg

Về mức vay, hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định của Quyết định số 48/2014/QĐ-TTG có nhu cầu vay vốn thì được vay tối đa 15 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt.

Tổng số vốn tối thiểu cần có để thực hiện đề án là 280,84 tỷ đồng. Mục tiêu của đề án nhằm thực hiện hỗ trợ hộ nghèo trong vùng thường xuyên bị thiên tai bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt để có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Nguyên tắc hỗ trợ là thực hiện hỗ trợ trực tiếp, huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện và đảm bảo sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình phải xây dựng hoặc cải tạo gian nhà ở phòng, chống bão, lũ lụt đúng quy định.

Tiến độ thực hiện, năm 2014 thực hiện hỗ trợ khoảng 20% số đối tượng (1.405 hộ), năm 2015 hỗ trợ khảng 40% số đối tượng (2.808 hộ) và năm 2016 hỗ trợ khoảng 40% số đối tượng (2.808 hộ).

Quyết định số 2606/QĐ-UBND có hiệu lực từ 27-11-2014.

Nguồn: Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận