Tag: hỗ trợ người mua nhà

Chủ đầu tư tung chính sách hỗ trợ người mua nhà

Trước tình trạng giá căn hộ tại TP.HCM tăng cao, các chủ đầu tư tích cực đưa ra loạt chính sách, ưu đãi hỗ trợ người mua nhà.