Tag: Hồ Taungthaman Mandalay

Trên cầu U Bein

TTO - Hoàng hôn chầm chậm buông trên cây cầu gỗ teak U Bein nổi tiếng bắc qua hồ Taungthaman (Mandalay, Myanmar).