Tag:

Hồ Sỹ Minh

Phong tặng tước hiệu “Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc”

Phong tặng tước hiệu “Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc”

TTO - Năm nhiếp ảnh gia vừa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc (E.VAPA/G - Gold Excellence Artist of Vietnam Association of Photographic Artist) - tước hiệu cao nhất của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.