Tag: Hồ Sơn Lâm

Dầu diesel trộn dầu sinh học giúp xe "bốc" hơn

TT - PGS.TS Hồ Sơn Lâm, viện trưởng Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, vừa giới thiệu bốn mẫu dầu pha giữa diesel thuần (dầu diesel khai thác từ dầu mỏ) với dầu sinh học (biodiesel) cho động cơ đốt trong gồm: dầu diesel trộn thêm 5% biodiesel, dầu diesel trộn thêm 5% biodiesel cộng thêm phụ gia, dầu diesel có pha 10% biodiesel và dầu diesel có pha 10% biodiesel cộng thêm phụ gia.