Tag: hồ sơ hiện vật

Những liệt sĩ 'trở về' sau nửa thế kỷ lưu lạc

Ông Phan Đình Đều khóc khi nhận hồ sơ cuốn nhật ký của anh trai mình - liệt sĩ Phan Đình Điều.