Tag: Hồ Đắc Duy

Đại thi hào Nguyễn Du được an táng lần đầu tại đâu?

TTO - Đại thi hào Nguyễn Du mất năm 1820 khi đang là quan triều Nguyễn và an táng tại Huế. Thông tin tưởng là rõ, vậy mà giới nghiên cứu cả nước tìm kiếm từ lâu nay vẫn chưa ra.