Tag: HLV Bùi Hữu Nam

“Chúng tôi buồn phát khóc”

TT - Đó là phát biểu của HLV Bùi Hữu Nam khi đội U-19 ông đang dẫn dắt cũng như hai đội trẻ còn lại của Ninh Bình đang đứng trước quyết định có thể giải thể của lãnh đạo CLB V.Ninh Bình.