Tag: hình thức lừa đảo

Cảnh giác với mã QR được chia sẻ ở nơi công cộng, qua mạng xã hội...

Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dùng cảnh giác với mã QR được dán, chia sẻ ở nơi công cộng để tránh hình thức lừa đảo bằng mã QR.

Cảnh báo một số hình thức lừa đảo mới nhằm đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng

Vietcombank cho biết thời gian gần đây xuất hiện một số hình thức lừa đảo mới nhằm đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng và qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.