Tag: hình thức lao động cưỡng bức

EU cấm hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức

Việc EU cấm hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức có thể ảnh hưởng đáng kể lên chuỗi cung ứng toàn cầu lẫn hành vi của người tiêu dùng.