Tag: Hiệp hội Trọng tài Anh

Hành động đúng đắn và có trách nhiệm

TT - Tôi cho rằng hành động của người đứng đầu Hiệp hội Trọng tài Anh Mike Riley là đúng đắn và có trách nhiệm. Ông Mike Riley không phải là người trực tiếp cầm còi trận Chelsea - Wigan, nhưng những trọng tài do ông phân công làm nhiệm vụ đã phạm sai lầm và ông với tư cách người đứng đầu đã đứng ra xin lỗi. Đó cũng là điều hiếm thấy trong bóng đá chuyên nghiệp.

Hành động đúng đắn và có trách nhiệm

TT - Tôi cho rằng hành động của người đứng đầu Hiệp hội Trọng tài Anh Mike Riley là đúng đắn và có trách nhiệm. Ông Mike Riley không phải là người trực tiếp cầm còi trận Chelsea - Wigan, nhưng những trọng tài do ông phân công làm nhiệm vụ đã phạm sai lầm và ông với tư cách người đứng đầu đã đứng ra xin lỗi. Đó cũng là điều hiếm thấy trong bóng đá chuyên nghiệp.