Tag: HIệp hội cơ khí

Ôtô nội lo thất thế vì quy định chồng chéo, bất cập tỉ lệ nội địa hóa

TTO - Những quy định về tỉ lệ nội địa hóa với ngành ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được cho là gây chồng chéo, không phù hợp với pháp luật và thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ôtô tại Việt Nam.

Ràng buộc cơ chế khiến doanh nghiệp cơ khí thua trên sân nhà

TTO - Những ràng buộc trong cơ chế đấu thầu khiến cho nhiều doanh nghiệp cơ khí Việt Nam không thể tham gia được vào các dự án, công trình trong nước và thua ngay trên sân nhà.