Tag: hiệp định Paris

50 năm Hiệp định Paris - Những cuộc trao trả tù binh - Kỳ cuối: Nụ cười báo hòa bình

Chị Võ Thị Thắng đã được trao trả trong chiều muộn cùng với tất cả tù binh trong đợt trao trả cuối cùng ở phi trường Lộc Ninh.

50 năm Hiệp định Paris - Những cuộc trao trả tù binh: Những người giám sát đặc biệt

Đi ngang qua những người mặc quân phục, nữ tù nổi tiếng Võ Thị Thắng đã nở nụ cười tươi.

50 năm Hiệp định Paris - Những cuộc trao trả tù binh - Kỳ 2: Nước mắt ngày trở về

Sau thời gian đàm phán căng thẳng ở Hội nghị Paris và trại Davis (Sài Gòn) về việc thực thi trao trả tù binh theo điều khoản hiệp định đã ký kết ngày 27-1-1973, đợt trao trả đầu tiên ở sân bay Lộc Ninh (Bình Phước) được thực hiện vào chiều 12-2-1973.

50 năm Hiệp định Paris - Những cuộc trao trả tù binh: Trước ngày trở về

'Nhận tin anh em đồng đội sắp được trở lại theo các điều khoản của Hiệp định Paris, chúng tôi nhiều đêm không ngủ được, cứ hồi hộp chờ đợi'...

Những người Mỹ trở lại

Cách đây tròn 50 năm, khi hàng vạn binh sĩ thuộc lực lượng chiến đấu và các tù binh Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam theo Hiệp định Paris.

50 năm Hiệp định Hòa bình Paris: Ký ức lịch sử của một người phiên dịch

TTCT - Ở tuổi 83, ông Nguyễn Ngọc Giao, người phiên dịch của Hội nghị Paris 50 năm trước, đang trẻ lại với những tháng ngày sôi động cũ.

50 năm Hiệp định Paris: 'Tôi được đề nghị đổi tên là Nguyễn Thị Bình'

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam thành lập tháng 12-1960. Đầu năm 1961 tôi được Ban Thống nhất đề cử sang tham gia hoạt động ngoại giao cho Mặt trận. Tôi được đề nghị đổi tên, một là để giữ bí mật, hai là để quốc tế dễ đọc.

50 năm Hiệp định Paris: Đường đến hòa bình - Bước thứ nhất Cam Lộ

50 năm trước, tháng 1-1973, Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ chính thức rút quân khỏi Việt Nam.

Cuộc đấu trí căng thẳng tại Hội nghị Paris qua ảnh

Những bức ảnh từ nhiều nguồn trong nước và quốc tế về Hội nghị Paris đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh mang đến hình dung sống động về cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài 5 năm.

Xem bức thư tối mật của Bác Hồ về Hội nghị Paris

Bức thư tối mật của Bác Hồ gửi vào Nam năn 1968 triệu tập ông Lê Đức Thọ ra Bắc nhận nhiệm vụ đi Paris làm cố vấn đặc biệt.