Tag: Hiệp định hòa bình Paris

Kỷ niệm Hiệp định hòa bình Paris: 50 năm ấy biết bao nhiêu tình

Cách đây đúng nửa thế kỷ, năm 1973, Việt Nam ký Hiệp định hòa bình Paris - chính thức chấm dứt chiến tranh, thiết lập hòa bình. Cũng từ năm cột mốc lịch sử này, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 20 quốc gia trên thế giới.

50 năm Hiệp định Hòa bình Paris: Ký ức lịch sử của một người phiên dịch

TTCT - Ở tuổi 83, ông Nguyễn Ngọc Giao, người phiên dịch của Hội nghị Paris 50 năm trước, đang trẻ lại với những tháng ngày sôi động cũ.

50 năm Hiệp định Hòa bình Paris: Ký ức lịch sử của một người phiên dịch

83 tuổi, bước chân chậm rãi và chắc nịch, ông Nguyễn Ngọc Giao vừa trở về Việt Nam là hối hả làm ngay một chuyến đi dọc dài đất nước.