Tag: Hiệp định hòa bình Paris 1973

50 năm Hiệp định Hòa bình Paris: Ký ức lịch sử của một người phiên dịch

83 tuổi, bước chân chậm rãi và chắc nịch, ông Nguyễn Ngọc Giao vừa trở về Việt Nam là hối hả làm ngay một chuyến đi dọc dài đất nước.