Tag: hệ thống Ticketbox

Hành trình 23 năm của Ngày xửa ngày xưa

Ngày 19-6, sân khấu kịch Idecaf sẽ mở bán vé trên hệ thống Ticketbox thêm 16 suất diễn Ngày xửa ngày xưa 34 cho tháng 8.