Tag: Hệ thống thông khí

Ở công sở máy lạnh 8 giờ/ngày, sức khỏe gặp rắc rối

TT - Nhiều người ở suốt trong văn phòng làm việc khoảng 8 giờ/ngày, và gặp rắc rối về sức khỏe dù hầu hết cao ốc văn phòng có hệ thống thông khí và điều hòa phù hợp