Tag: HĐND TP.HCM khóa IX

HĐND TP.HCM khóa IX đã quyết nghị đầu tư công 150.000 tỉ đồng

TTO - HĐND TP.HCM nhiệm kỳ qua đã ban hành các nghị quyết về đầu tư các dự án nhóm A, B, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đầu tư công hằng năm, với tổng số vốn 150.000 tỉ đồng.

Năm 2021, TP.HCM dùng gần 32.000 tỉ đồng ngân sách TP đầu tư công

TTO - Năm 2021, TP.HCM sẽ sử dụng gần 32.000 tỉ đồng nguồn vốn ngân sách nhà nước của TP và khoảng 3.800 tỉ đồng vốn trung ương bố trí năm 2011 để đầu tư công. Đây là kế hoạch đầu tư công năm 2021 vừa được HĐND TP.HCM thông qua sáng 9-12.

Năm 2021, TP.HCM vay hơn 16.000 tỉ trả nợ chính quyền địa phương

TTO - HĐND TP.HCM khóa IX đã phê duyệt kế hoạch vay hơn 16.000 tỉ đồng để trả nợ chính quyền địa phương năm 2021 từ nguồn Chính phủ về cho vay lại.

Ngày mai 7-12, khai mạc kỳ họp 23 của HĐND TP.HCM khóa IX

TTO - Kỳ họp lần thứ 23 của HĐND TP.HCM khóa IX sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9-12. Phiên chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong sẽ diễn ra vào sáng 8-12, được truyền hình và phát tranh trực tiếp.