Tag: HĐND phường

Được tự nguyện từ chức, cấp quận không cần có HĐND phường

TTO - Đó là những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Nhiệm kỳ 2021-2026, 177 phường Hà Nội không có Hội đồng nhân dân

TTO - Nếu được Quốc hội thông qua, quy định thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại Hà Nội sẽ bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Loạt đạn đã khiến chị Kpă H'Ven - phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết - bị thương. Sau loạt đạn mọi người trong phòng chạy tán loạn, chị H'Ven bị thương nên không chạy được. Chiều cùng ngày thi thể chị H'Ve được đưa về nhà riêng.