Tag: HĐND cấp phường

Tốn thêm 47 tỷ mỗi năm khi lập lại HĐND quận huyện, phường

TTO - Trong đó, tiền phụ cấp hàng tháng cho 8.340 đại biểu HĐND cấp quận huyện, phường gần 36 tỉ đồng và kinh phí hoạt động của HĐND cấp này hơn 11 tỉ.