Tag: Hãy hát bên nhau

"Cục ta cục tác. Hãy hát bên nhau!"

TT - “Koko koko, homo spoko, Koko Euro spoko...” - tiếng hát líu lo của cậu bé Sony và chị gái BonBon bắt đầu một ngày mới trong ngôi nhà một gia đình kiều bào VN ở Warsaw khi Euro bắt đầu khai mạc vào đêm nay (8-6).

"Cục ta cục tác. Hãy hát bên nhau!"

TT - “Koko koko, homo spoko, Koko Euro spoko...” - tiếng hát líu lo của cậu bé Sony và chị gái BonBon bắt đầu một ngày mới trong ngôi nhà một gia đình kiều bào VN ở Warsaw khi Euro bắt đầu khai mạc vào đêm nay (8-6).