Tag: Hanwha Solutions

Giới đầu tư bán tháo cổ phiếu của 'đại gia' hóa dầu và bất động sản Hàn Quốc

Sau khi thông báo lợi nhuận năm 2023 giảm 34,6%, giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa dầu và bất động sản Hanwha Solutions sụt giảm liên tục và đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 7-2020.