Tag: Hành trình nhân loại

'Hành trình nhân loại' - cuốn sách lý giải về lịch sử giàu có, bất bình đẳng giữa các quốc gia

TTO - Cuốn sách 'Hành trình nhân loại: Nguồn gốc của thịnh vượng và bất bình đẳng' của Oded Galor - một giáo sư kinh tế - nêu lên lịch sử toàn diện về sự phát triển của nhân loại, từ nguồn gốc của nó cho đến ngày nay, thay đổi quan trọng là mức sống.