Tag: hành phố mới La Gi

Bức tranh hạ tầng ngày càng hoàn thiện chào đón 'thành phố mới La Gi'

Được công nhận là đô thị loại III năm 2018, La Gi đang hoàn thiện những tiêu chí cuối cùng để tiến hành lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 với bức tranh hạ tầng ngày một hoàn thiện.