Tag: Hàng triệu công nhân dệt may có nguy cơ mất việc do COVID-19

Hàng triệu công nhân dệt may có nguy cơ mất việc do COVID-19

Các nhà cung cấp hàng dệt may đang gặp khó khăn vì các hãng thời trang liên tục yêu cầu hạ giá sản phẩm và cho chậm thanh toán.