Tag: Hãng Pfizer phát hiện vaccine COVID giả, có thành phần... chống nhăn da

Hãng Pfizer phát hiện vaccine COVID giả, có thành phần... chống nhăn da

Hãng Pfizer đã phát hiện một loạt vaccine giả thương hiệu hãng này được sử dụng ở nước ngoài, trong đó có chứa cả thành phần chống nhăn da.