Tag: Hãng công nghệ tuyển người cho robot 'mượn' mặt, thù lao 200.000 USD

Hãng công nghệ tuyển người cho robot 'mượn' mặt, thù lao 200.000 USD

Ý tưởng cho robot 'mượn' khuôn mặt sẽ không còn là tình tiết trong phim khoa học viễn tưởng nữa mà sắp sửa trở thành sự thật.