Tag: Hàn Quốc sẽ tuyển khoảng 7.400 lao động thời vụ nước ngoài trong nửa cuối năm nay

Hàn Quốc sẽ tuyển khoảng 7.400 lao động thời vụ nước ngoài trong nửa cuối năm nay

Hội đồng Thẩm định phân bổ lao động thời vụ của Hàn Quốc mới đây đã ấn định quy mô tuyển dụng khoảng 7.400 lao động thời vụ nước ngoài để phân bổ cho 84 địa phương trên toàn quốc.