Tag: hầm chui Đà Nẵng

Đà Nẵng vận hành hệ thống máy bơm 7 tỉ chống ngập hầm chui

TTO - Sau mấy lần ngập nước, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng đưa vào vận hành hệ thống máy bơm thoát nước hầm chui Nguyễn Tri Phương và khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng ngập ở đây.