Tag: hải sản Hàn Quốc

Tuần lễ trải nghiệm hải sản Hàn Quốc của K-Seafood tại Estella Thảo Điền

Tuần lễ văn hóa và thương mại Hàn Quốc với sự tham gia của K-Seafood sẽ diễn ra tại Estella Thảo Điền từ ngày 20-11 đến 28-11.