Tag: Habitat Việt Nam

LG cùng Habitat Việt Nam triển khai dự án 'Ngôi làng hy vọng’ năm 2023

Ngày 3-3, nối tiếp hành trình kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn, LG phối hợp cùng tổ chức Habitat Việt Nam đã chính thức khởi động dự án ‘Ngôi Làng Hy Vọng’ 2023 (Life’s Good: Hope Village).