Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022

​Hà Nội triển khai các biện pháp siết chặt quản lý chất thải y tế

30/06/2015 12:00 GMT+7

Ngành Y tế Hà Nội đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm siết chặt quản lý chất thải y tế.

Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, hiện nay trung bình mỗi năm, tổng lượng rác thải y tế thải ra từ 41 bệnh viện công lập, 52 phòng khám đa khoa, 4 nhà hộ sinh, 584 trạm y tế và khối y tế tư nhân trên địa bàn thành phố ước khoảng 592.395 kg chất thải y tế nguy hại, 2.971.830 kg chất thải thông thường và khoảng1.722.600 m3 nước thải.

Các chuyên gia y tế cho rằng, lượng rác thải y tế độc hại trên địa bàn sẽ còn tiếp tục tăng lên khi xã hội phát triển, công nghiệp hóa ngày càng cao. Chính vì vậy, công tác quản lý các chất thải y tế phải được nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định mới có thể đảm bảo an toàn.

Thực hiện yêu cầu của Cục Quản lý môi trường y tế về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành cập nhật, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường.

Sở Y tế cũng đồng thời tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và nhân viên y tế về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý chất thải y tế và hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quản lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường.

hinh-12-1435722737.jpg

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ tạm thời và xử lý chất thải y tế đúng quy định, phân công làm rõ người chịu trách nhiệm quản lý trong từng khâu đoạn thu gom, khu vực lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại đơn vị; khi chuyển giao chất thải cho các tổ chức, cá nhân có đủ tư cách pháp nhân về xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng làm thất thoát chất thải y tế nguy hại ra bên ngoài.

Đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm về quản lý chất thải và bảo vệ môi trường trong cơ sở y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Y tế phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị; trường hợp xảy ra vi phạm, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung thanh, kiểm tra tập trung vào các trang, thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải, thiết bị xử lý chất thải y tế; việc thực hiện công tác tác phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu trữ, xử lý chất thải y tế; kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp...

Ngoài việc xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, các đoàn thanh, kiểm tra hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện thủ tục pháp lý trong lĩnh vực quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường và quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Để “thắt chặt” quản lý rác thải y tế, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị y tế công lập và ngoài công lập xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý rác thải y tế; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện, quy định và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; rà soát toàn bộ các trang thiết bị y tế, thiết bị chuyên môn, phương tiện vận tải nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, người lao động cũng như bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong quá trình sử dụng.

Hệ thống xử lý chất thải tại các đơn vị cần được bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo đúng yêu cầu; các đơn vị phải tổ chức đo kiểm môi trường các tiêu chuẩn về ánh sáng, độ ồn, khí thải...

Nguồn: Sở Y tế Hà Nội
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận