Tag: Hà Nội sẽ có 51 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết

Hà Nội sẽ có 51 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết

Thời gian hoạt động của các điểm chợ hoa này từ 4/1 (ngày 10/12 Âm lịch) đến ngày 24/1 (tức ngày 30/12 Âm lịch).