Tag: hạ lưu sông Mê Kông

Liên minh Cứu sông Mekong đề xuất hủy dự án thủy điện Sanakham ở Lào

TTO - Ngày 2-6, Liên minh Cứu sông Mekong đã phát thông cáo kêu gọi Ủy hội Sông Mekong (MRC) và chính phủ các quốc gia dọc sông Mekong dừng kế hoạch xây dựng dự án thủy điện Sanakham tại Lào.