Tag: GS.TSKH Vũ Minh Giang

Hải chiến Hoàng Sa 1974 sẽ có trong sách sử Việt Nam

TTO - Bên cạnh bộ Lịch sử Việt Nam do Viện Sử học thực hiện và đã ra mắt còn có bộ Lịch sử Việt Nam (gồm 25 tập thông sử và 5 tập biên niên sự kiện) là đề án cấp nhà nước, do GS Phan Huy Lê làm chủ nhiệm.

Tìm sự hấp dẫn cho môn lịch sử

TTO - Nhóm các chuyên gia về lịch sử do GS.TSKH Vũ Minh Giang (ĐHQG Hà Nội) chủ trì đang tiến hành một dự án nghiên cứu thay đổi nội dung, phương pháp dạy học môn lịch sử trong nhà trường phổ thông.