Tag: GSTSKH ĐẶNG HÙNG VÕ

Thuế đất - công cụ thông minh để quản lý đất đai

TTCT - Nhiều nước đã hình thành một tiêu chí hợp lý về mức đánh thuế liên quan tới đất đai trong khi Việt Nam vẫn duy trì công cụ tài chính đất đai mang nặng tư duy bao cấp.