Tag:

GS.TS Phan Thanh Bình

Tăng trưởng kinh tế dựa vào Samsung, Formosa

Tăng trưởng kinh tế dựa vào Samsung, Formosa

TTO - Tăng trưởng của Việt Nam năm 2017 có thể đạt 6,7% đưa quy mô GDP lên 225 tỉ USD nhưng lại đang dựa vào các doanh nghiệp FDI lớn như Samsung, Formosa trong khi GDP bình quân đầu người lại thấp hơn Lào.