Tag: GS Trần Ngọc Thêm

Khuyến khích phản biện nhưng không trái với lễ nghĩa, đạo đức

TTO - Theo tôi, câu 'Tiên học lễ, hậu học văn' đến nay vẫn còn giá trị bởi nó đề cao lễ nghĩa, đạo đức của thành viên trong gia đình, học sinh trong học đường, con người trong xã hội.

Khuyến khích phản biện có cần phải bỏ 'Tiên học lễ hậu học văn'?

TTO - 'Tiên học lễ, hậu học văn không có gì sai cả. Không lẽ giờ học sinh gặp giáo viên, gặp người lớn không cần chào vì như vậy nó năng động hơn?'.

GS bị tố đạo văn trò muốn Thủ tướng làm rõ cả các 'nghi án' đạo văn khác

TTO - GS Nguyễn Đức Tồn - người đang bị hội đồng chức danh GS ngành ngôn ngữ rà soát, kiểm tra việc có "đạo văn" của trò hay không - vừa có đơn kiến nghị đến Thủ tướng đề nghị làm rõ cả những “nghi án” GS, PGS khác “đạo văn”.

Yêu cầu báo cáo vụ giáo sư bị tố 'đạo văn' của trò

TTO - Theo yêu cầu của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng chức danh GS ngành ngôn ngữ học phải kết luận GS Tồn có "đạo văn" hay không và báo cáo trong tháng 5.

​Bệnh giả dối: thói xấu đầu tiên cần loại bỏ

TT - Giả dối, bệnh thành tích và thiếu ý thức pháp luật là ba căn bệnh được chọn đứng đầu trong 33 tật xấu cơ bản của người Việt cần được loại bỏ.