Tag: GS Lê Hồng Hạnh

Phải tạo được cơ chế xác định giá đất chuẩn xác gắn với thị trường

TTO - GS Lê Hồng Hạnh cho hay nếu không có được cơ chế xác định giá đất gắn với cung cầu thì những quy định về đấu thầu dự án sử dụng đất, đấu giá sử dụng đất còn luẩn quẩn và sẽ là cội nguồn của tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.