Tag: Google Dóc

​Tới lúc nào Google sẽ bỏ phiếu thay cho người Mỹ?

TTO - Đó là quan điểm của một chuyên gia tâm lý học bàn về việc các công cụ thu thập dữ liệu số đến một ngày sẽ hoàn toàn “đi guốc trong bụng” người dùng.