Tag: Google Blogger

Google kết hợp Google+ với Blogger

TTO - Vừa bổ sung khả năng nhận diện khuôn mặt trên ảnh cho Google+, Google lại tiếp tục gia tăng sức nặng cho mạng xã hội của mình bằng chức năng blog, kết nối từ chính dịch vụ Blogger nổi tiếng của mình.

Blogger và Picasa sẽ phục vụ cho Google+

TTO - Theo sau Google Search và Gmail, Google tiếp tục "tân trang" các dịch vụ để tập trung hướng về một mối duy nhất, mạng xã hội Google+. Hai dịch vụ lớn là Blogger và Picasa cũng nằm trong đợt tái cấu trúc này.