Tag: Google Adword

Khai thác quảng cáo của Google Adword để đánh cắp Bitcoin

TTO - CoinHoarder, một chiến dịch đánh cắp Bitcoin bằng cách khai thác quảng cáo của Google Adword, mới đây đã được các chuyên gia bảo mật phân tích và phát hiện ăn cắp trên 50 triệu đô la trên toàn thế giới từ năm 2015 cho đến nay.