Tag: gốm Chăm cần bảo vệ

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi vào danh mục di sản cần bảo vệ khẩn cấp

TTO - Tại phiên họp ngày 29-11 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO, di sản văn hóa phi vật thể 'Nghệ thuật làm gốm của người Chăm ở Việt Nam' chính thức được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.