Tag: gói ưu đãi lãi suất

Khách hàng sắp được vay ngân hàng này trả qua ngân hàng khác, cuộc đua giảm lãi suất bắt đầu

Tháng 8 này là cơ hội cuối cho các ngân hàng (NH) chạy đua giảm lãi suất cho vay nhằm níu chân khách hàng trước khi thông tư 06 có hiệu lực ngày 1-9, khách hàng có thể vay ở NH này để trả khoản vay ở NH khác.