Tag: gói tín dụng nông nghiệp

Nông nghiệp sạch chờ gói 100.000 tỉ đồng

TTO - Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao cho biết sẽ mở rộng đầu tư, tăng cung sản phẩm an toàn nếu tiếp cận được nguồn vốn 100.000 tỉ đồng mà Thủ tướng khẳng định sẽ dành cho họ.